Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 18/07/2024, 03:59:40

15/07/2006 10:50:34 am
Verklighetsfrånvänt och oseröst av Hedborg och Esser. I tisdags skrev Anna Hedborg och Ingrid Esser, som företrädare för den statliga Socialförsäkringsutredningen på DN Debatt. De påstår att det inte finns ett samband mellan ersättningsnivåer och sysselsättning. Detta inlägg i en av valårets stora frågor till stöd för vänstern är närmast oseriöst. Jag hoppas få möjlighet att utveckla skälen för det mer i lämpligt forum. Men i korthet kan sägas att detta samband är starkt och väl etablerat i ekonomisk forskning. Om man får lika mycket av staten för att inte arbeta kommer fler att avstå. Hedborg och Esser baserar sitt påstående till stor del på en s k attitydundersökning. Medborgarna har tillfrågats om huruvida de vill arbeta även om de får mycket för att inte göra det och svarar ja. Men det viktiga är ju hur man sedan de facto agerar. Och den som betraktar verkligheten ser ett tydligt samband. På bilden nedan framgår detta, när länder jämförs avseende offentliga transfereringar och antal arbetade timmar per person i vuxen ålder. Ju högre ersättningar, desto mindre arbete - och tvärtom.

<-- Home
RSS 2.0