Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 18/07/2024, 03:02:50

15/07/2006 10:45:51 am
Till Lindex försvar. Till sommaren hör också de lättsammare debatterna. Lindex kampanj för att sälja underkläder till kvinnor har slogan "We love all bottoms". På bilderna är sedan variationen tämligen måttlig; alla är snygga. Detta har kritiserats, Aftonbladet gjorde en egen bildkavalkad med inte fullt så snygga "bottoms" i underkläder. Möjligen kan överensstämmelsen mellan slogan och bilder diskuteras, men kritiken är den vanliga mot vackra modeller. Andra får komplex för att de inte ser lika bra ut och vill inte att staden pryds av sådana bilder.

Två frågor till dessa: 1. Finns det en skillnad mellan det vackra och mindre vackra? 2. Är det fel att anse att det vackra är just vackrare och mer eftersträvansvärt? Jag anser att skillnaden finns och att det inte är fel i det givna valet att sträva efter det vackra. Motsatt ståndpunkt är ett av de underligare uttrycken för egalitarism som handlar om att allt ska vara lika fint och inget bättre än det andra.

<-- Home
RSS 2.0