Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 23/07/2024, 16:42:13

12/08/2006 8:11:45 am
Gotland X 3. Just åter från Gotland, som tack vare vädret har överträffat sig självt denna sommar. Ett par noteringar:

Det var väldigt mycket liv om alger under politikerveckan i början av juli. Svenska Naturskyddsföreningen, SNF, försökte berättiga sin existens med en miljonkampanj för att "rädda Östersjön". Jag kan säga att under alla mina år har badvattnet på Gotland aldrig varit så bra som i år, i slutet av juli och början av augusti. Och när kvaliteten mättes upp konstaterades att den har aldrig varit så god förut. Östersjön är tydligen på väg att rädda sig själv.

Medeltidsveckan är i full gång. Ett ambitiöst och kul arrangemang - och väldigt naturligt i Visby. Egentligen är det nog mer en festival för att ta time-out från den vanliga verkligheten, inte så mycket medeltid. Men det finns inslag av romantisering av medeltiden. Då finns anledning att öka realismen; ta bort duschar, fräsch mat, uppvärmda hus, rena kläder och vanligt folks rättigheter. Och inte minst minnas att hälften av deltagarna inte hade varit med eftersom medellivslängden var 30 år...

Sist men inte minst: man väljer inte rubrik själv. Rubriken i det i övrigt trevliga uppslaget i Gotlands Tidningar om undertecknad i förra veckan handlade om att jag "tycker till om det mesta". Ett stilla påpekande är att det mesta tycker jag inget alls om. Jag ägnar mig åt det jag kan något om. Och framför allt anser jag bestämt att jag inte "tycker till". Mina ståndpunkter är väl underbyggda av fakta och argument. Så var det sagt :)

<-- Home
RSS 2.0