Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 23/07/2024, 17:22:59

15/08/2006 12:47:51 pm
Bäst om Libanon. Härom dagen skrev Niklas Ekdal i DN det rakaste och klokaste hittills i svensk debatt om situationen i Mellanöstern. Han visar inte bara vad striden gäller utan också hur svensk vänster åter stödjer förtryck och fundamentalism.

Läs artikeln här - >

<-- Home
RSS 2.0