Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 18/07/2024, 03:34:09

15/08/2006 12:52:10 pm
Årets viktigaste bok om demokrati. Idag presenterades en antologi med titeln "Makt - om Sveriges demokratiska underskott" (Timbro). Författarna är några av landets mest erfarna bedömare i ämnet, bl a Olof Petersson, Tommy Möller, Per T Ohlsson, Bo Pellnäs och Anne Ramberg.

Författarna är överens om att Sverige formellt är en demokrati, men också att det finns underskott på en rad områden. Den offentliga förvaltningen har politiserats, makten granskas otillräckligt, det saknas ansvarstagande och LO:s makt hotar rättssäkerhet och negativ föreningsfrihet.

Inget samhälle blir någonsin perfekt. Men Sverige har betydande demokratiproblem. Till stor del kan de hänföras till ett obrutet maktinnehav för ett parti och dess allt tydligare fokus på enbart makten. Denna bok ger tunga demokratiargument för maktskifte.Beställ boken här - >

<-- Home
RSS 2.0