Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 18/07/2024, 04:44:47

15/08/2006 2:59:03 pm
Mest misslyckade satsningen? För någon vecka sedan redovisades resultatet av regeringens satsning på så kallade akademikerjobb. 500 miljoner kronor i skattemedel skulle ge 8000 jobb till arbetslösa akademiker. Resultatet har blivit sju (7) jobb. Den som är lagd åt huvudräkning noterar en kostnad per jobb på cirka 71 miljoner kronor.

Detta borde utnämnas till kronan på verket bland otaliga misslyckade åtgärder på arbetsmarknaden. Vad hade hänt om inte dessa 500 miljoner hade tagitsb upp i skatt - hur många riktiga jobb hade det kunnat bli i företagen? Åtgärdspolitiken där staten styr med skattepengar gör motsatsen till det som behövs - sänkta skatter och avregleringar.

Läs mer här - >

<-- Home
RSS 2.0