Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Saturday 20/07/2024, 14:38:34

16/08/2006 4:33:04 pm
Nytt från tomteverkstaden. Frågan är vilket som är mest destruktivt: att avsiktligt dölja allvarliga problem i landet eller att gravt förvanska andras förslag för att lösa dessa problem. Möjligen är denna existensiella fråga av mindre betydelse i LO:s fall, eftersom de i ungefär lika delar ägnar sig åt båda. Idag överträffade de dock sig själva i gren två.

Den viktigaste delen i Alliansens politik inför valet är som bekant en rad åtgärder för fler jobb. Till dessa hör att det ska bli mer lönsamt att arbeta, genom både sänkt skatt och stramare bidrag. En del av detta är ett jobbavdrag. Sammantaget är politiken fokuserad på att göra det mer lönsamt för just låginkomsttagare att gå från bidrag till arbete.

Idag presenterade LO således en rapport som kritiserar detta förslag. Eftersom budskapet om att Alliansen bara vill gynna de rika var bestämt på förhand - sedan något halvsekel - krävs extremt kreativa beräkningar och formuleringar för att göra om förslag för låginkomsttagare till motsatsen. Således påstår LO att tre fjärdedelar av den totala summan i jobbavdrag går till dem i landet med "högst inkomster".

Den noggranne läsaren kan redan här ana ugglor i mossen. Var går gränsen för att tillhöra dem som har "högst inkomster"? Nogsamt redovisar LO inte detta, men baserat på deras egna data kan nivån enkelt räknas ut. Svaret är: från och med en inkomst på 18 260 kronor per månad. Troligen är det rätt många i landet som inte visste att de är höginkomsttagare.

Denna punkt är talande för hela rapporten likväl som för LO:s ekonomiska analyser som helhet. De är som en tomteverkstad för bluffsiffror som kamoufleras till fakta som helt enkelt inte kan bedömas seriöst.

<-- Home
RSS 2.0