Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Saturday 20/07/2024, 15:50:20

17/08/2006 1:13:58 pm
Sant - i en egen värld. Någon har påpekat att länder som heter något med "demokratisk" nästan utselutande är diktaturer. Bara de som vill låtsas vara något annat än de är känner behov av att understryka en sådan sak. När en webbsajt som heter "Sanna siffror" presenteras kan det således finnas anledning att ägna den ett kritiskt ögonkast.

I en debattartikel i Dagens Industri presenteras sajten och en del av dess innehåll. Det är Socialdemokratiska studentförbundet som ligger bakom och orsaken uppges vara att de vill bemöta den bild av svensk ekonomi som näringslivets oranisationer och Alliansen ger. Tydligen är det störande när problem i Sverige uppmärksammas.

Ett av artikelns och sajtens huvudnummer är att det är fel att påstå att Sverige har tappat positioner i den s k välståndsligan på senare år. (OECD:s lista över länder rangordnade efter köpkraftskorrigerad BNP per capita.) "Sanna siffror" påstår att Sverige förvisso föll från plats 4 år 1970 till plats 17 år 2000 men sedan dess har återtagit positioner till nummer 10 år 2005.

Intressant. Men var har de fått denna uppgift ifrån? Enligt OECD själva låg Sverige år 2000 på plats 11 och den senaste siffran är från 2004 och då var vi på plats 13. Det finns ännu inte färdiga siffror för samtliga länder 2005. Det finns ingen källa för deras påstående. Enligt OECD har Sveriges eftersläpning fortsatt.

Siffror - ja. Sanna - nej.

<-- Home
RSS 2.0