Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Saturday 20/07/2024, 15:03:00

18/08/2006 2:36:38 pm
Slutet är nära. Socialdemokraterna har således presenterat sitt valmanifest. Tillåt mig att vara genuint förvånad. Det innehåller exakt ingenting nytt. Förutom att Sverige naturligtvis är i stort behov av förändring så ligger socialdemokraterna rejält efter i opinionen. Självklart måste man då visa såväl handlingskraft som idéer för framtiden. Men ingenting. Har de redan gett upp?

Reformer motvarande en kostnad på totalt 25 miljarder ska genomföras under nästa mandatperiod. (De offentliga intäkterna är cirka 1400 miljarder kronor per år.) Av detta är 5,7 miljarder skattesänkningar, varav 5 fryst fastighetsskatt. I övrigt lite mer bidrag här och där. Höjd a-kassa för högre inkomster, lägre pris hos tandläkaren, "grön omställning", mer bostadssubventioner.

Business as usual. Kamrern står och räknar upp justeringar i marginalen. Inte en vision så långt ögat når. Till detta kommer hur Persson sitter och styr priset på besök hos tandläkaren. 200 kronor, säger han. I ett eget litet Gosplan för välfärd styrs välfärden av staten. Centralplanering värd ett helt annat land i en helt annan tid. Det lilla som finns i manifestet, mer av samma, är otidsenligt och skadligt.

<-- Home
RSS 2.0