Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 25/02/2024, 05:20:06

19/11/2004 1:23:29 pm
Upphör med ransoneringen av välfärd! I dagens e-brev från Svenskt Näringsliv visar jag hur kravet på att välfärdstjänster ska finansieras via skatten blir till en ransonering av välfärd. Endast privat finansiering kan bryta ransoneringen och köerna - och öka de totala resurserna i samhället till välfärd. Att bibehålla kravet på skattefinansiering och monopol är att bibehålla ransoneringen, för ingen tror att skatterna kan höjas. Att göra ransoneringen än tuffare genom stopplagar är förstås ett steg i motsatt, skadlig, riktning.


Brödkö i Göteborg under första världskriget. En annan tids ransonering.
Läs kommentaren - >

<-- Home
RSS 2.0