Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 18/07/2024, 04:55:45

23/08/2006 10:55:29 am
Våldsvänstern i Kungsträdgården. Enligt etablerade bedömningar trotsade cirka 10 000 personer vädret igår i Kungsträdgården för att delta i en manifestation mot fastighetsskatten. Ett väl genomfört arrangemang mot en orättvis och omoralisk skatt. Som princip undergräver den privat ägande och som praktik tvingar den ofta personer med låga inkomster att flytta från hus och hem (vilket undertecknad fick förklara i tysk TV).

Tyvärr fanns en hotbild från diverse grupperingar som organiserar nazister och kommunister, vilka utlovade att störa manifestationen. Dessa extrema rörelser med olika färg på ytan men samma principer i grunden gjorde mycket riktigt så. Med paroller om att de skulle ha mer rätt till villaägarnas pengar än villaägarna själva visade de sitt förakt för bland annat yttrandefriheten. En hotfull stämning uppstod när polis fick gripa in. Våldsvänsterns beteende är ren idioti naturligtvis. Å andra sidan kan den yttersta vänstern snart förlora sin parlamentariska förankring och bli än mer marginaliserad.

<-- Home
RSS 2.0