Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 23/07/2024, 16:58:25

23/08/2006 2:22:25 pm
"Jobbmanifest." På vänsterkanten finns inget gemensamt valmanifest. Det finns tre partiers separata dokument och väljaren kan blott gissa sig till vad utfallet möjligen skulle bli om de får fortsätta regera. Mot detta står Alliansen och det gemensamma manifest som de fyra borgerliga partierna just presenterade. 30 relativt detaljerade sidor i jämförelse med det 12-sidiga socialdemokratiska manifestet - vars slutnota inte ens Riksdagens Utredningstjänst kan räkna fram. Alliansens manifest har betydande fokus på hur fler jobb ska kunna växa fram, också det i kontrast till socialdemokraternas tomhet. Från min utgångspunkt finns skäl till synpunkter på graden av radikalitet och deras benägenhet att acceptera eller spä på en del socialdemokratiska offentliga utgiftsökningar. Men det är inget tvivel om att ett enat alternativ står mot ett spretigt och att ett alternativ som vill ta steg i rätt riktning för jobben står mot ett som har gett upp. It′s time for a change!

Läs Alliansens manifest här - >

<-- Home
RSS 2.0