Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 23/07/2024, 17:31:21

24/08/2006 5:48:27 pm
Fokus på jobben. Senaste numret av Fokus, som kommer imorgon, har frågan "Vem har fel om jobben?" på framsidan. I en ambitiös samling artiklar vänds och vrids på begrepp och beskrivs Sveriges situation. Undertecknad är en av de intervjuade. Definitionsfrågorna är inte alltid helt enkla. Men det framgår tydligt av artiklarna att Sverige avviker från internationella normer genom att dölja stora grupper i andra kategorier. 8,5 procents arbetslöshet, strax över EU-snittet, är en minimidefinition där de mest självklart arbetslösa räknas in.

Läs Fokus jobbspecial här (pdf) - >

<-- Home
RSS 2.0