Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 18/07/2024, 04:51:53

25/08/2006 11:48:11 am
Åtgärder för att lösa ett problem som inte finns. Igår presenterade finansminister Pär Nuder och arbetslivsminister Hans Karlsson ett antal åtgärder för att minska arbetslösheten bland unga. Detta är i sig anmärkningsvärt, eftersom de har ägnat ett år åt att förklara att detta problem inte finns. Ännu i valmanifestet föreslogs ingenting på detta område. Tydligen har de insett att medborgarna är mycket medvetna om att problemet finns och att Alliansen lägger mycket krut på att unga ska få jobb.

Inledningsvis kommenterar de naturligtvis siffrorna om sysselsättningen från SCB. Pär Nuder gläds över att 40 procent av det som kallas en ökning består i att unga har fått jobb. Ja, under juli månad. Och SCB påpekar specifikt att det är tillfälliga jobb. Alltså gläds Nuder över att unga fick sommarjobb. Men de försvinner som bekant med sommaren. Alltså ingen bestående förbättring.

Vad föreslår då ministrarna för att lösa det problem som ännu i förrgår inte existerade? Jo, mer uppdrag till AMS, mer subventioner till konstgjorda anställningar, fler i AMS-sysselsättningar och fler som ska få lönebidrag. Inte en enda - jag upprepar - inte en enda åtgärd för att fler riktiga jobb ska växa fram. Inte ett enda hinder som idag stoppar framväxten av nya jobb ska bort.

Ska åtgärder föreslås under valfeber och desperation måste de rimligen ändå uppfylla kravet att innehålla något alls för att lösa det problem som fokuseras.

<-- Home
RSS 2.0