Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Saturday 20/07/2024, 14:06:08

27/08/2006 3:52:17 pm
Per T Ohlsson om misslyckandet med integrationen. Idag skriver Per T Ohlsson i Sydsvenskan om hur statsministern förklarade efter 2002 års val att integrationen av invandrare på arbetsmarknaden var en avgörande fråga. Tyvärr, som framgår av artikeln, har detta misslyckats totalt. Han visar även att statsministern har varit långt från sanningen när han har beskrivit verkligheten, även i detta avseende.

Läs artikeln här - >

<-- Home
RSS 2.0