Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 18/07/2024, 03:23:47

27/08/2006 4:11:07 pm
Länder som lyckas. I en rapport publicerad inom ramen för Urban Bäckströms kris- och framtidskommission beskrivs ett antal europeiska länder som har genomfört framgångsrika reformer. I både västra och östra Europa har flera länder genomfört marknadsinriktade reformer för exempelvis lägre och plattare skatter och färe regleringar. Läs om dessa här.

<-- Home
RSS 2.0