Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Saturday 20/07/2024, 14:37:24

29/08/2006 10:33:30 am
Tvärsäkert. Andreas Bergh på Ratioinstitutet beskriver på sin blogg min uppfattning om Irakkriget som "tvärsäker". Som grund för detta har han ett blogginlägg av undertecknad där jag för ett och ett halvt år sedan citerade en tolk som följde med DN:s korrespondent och framhöll det positiva med den nya yttrandefriheten.

Själv har han ingen bestämd uppfattning, eftersom han inte exakt vet hur Irakkriger gick till, hur det kommer att gå framöver och hur det var att leva i Irak under Saddam Hussein. Det krävs således ett minimalt underlag för att kategorisera min uppfattning som tvärsäker, men ett enormt underlag för att ha en uppfattning om Irakkriget.

Självklart har jag också i diskussioner med bl a amerikanska vänner funnit goda frihetliga argument emot kriget. Och jag har flera gånger påpekat att planeringen för situationen efter invasionen var uppenbart dålig. Men jag har landat i slutsatsen att störtandet av Saddam Hussein var ett nödvändigt steg på vägen mot demokrati i Mellanöstern.

Ibland krävs, enligt Bergh, således kunskap om varje blad på varje träd för att ha en uppfattning om skogens helhet, ibland räcker tydligen en blick på den närmaste granen för att avgöra hela frågan. Inte så lyckat.

<-- Home
RSS 2.0