Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 23/07/2024, 15:52:01

29/08/2006 10:21:58 pm
Radikala reformer hos Folkpartiet. Ikväll genomförde Folkpartiet ett välbesökt arrangemang i riksdagen om företagande. Gunvor Engström, VD för Företagarna, talade väl om behovet av förändring utifrån företagarens vardag. Karin Pilsäter och Nyamko Sabuni redogjorde för vad Folkpartiet faktiskt vill göra för att förbättra företagsklimatet. Per Bystedt, VD för Spray, talade om vikten av att kommunicera företagarnas betydelse. Undertecknad ville lyfta perspektivet till omvärld och framtid och visa behovet av radikala reformer för att släppa fram skapande och utveckling. Läs mitt anförande här.

<-- Home
RSS 2.0