Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Saturday 20/07/2024, 14:22:52

30/08/2006 8:23:06 am
Vad döljer Danielsson? Ingen torde ha missat JO:s hårda kritik mot statssekreterare Lars Danielsson, Göran Perssons närmaste man. Här kan JO:s rapport läsas. Vad är det för fakta om regeringens ledarskap han döljer? Och vilken roll har denna hans hemlighet i det faktum att Persson låter honom vara kvar på sin post?

<-- Home
RSS 2.0