Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Saturday 20/07/2024, 13:47:57

01/09/2006 10:45:18 am
LO vill sluta dölja arbetslöshet. LO:s chefekonom Dan Andersson förordar idag att Sverige ska redovisa arbetslöshet i enlighet med internationell praxis. Hittills har AMS avvikit på ett sätt som varken ILO, OECD eller Eurostat har accepterat. Hundratusentals arbetslösa har dolts genom att föras bort ur statistiken. Nu vill LO att de studerande som söker arbete ska räknas med, såsom är fallet i andra länder. Det skulle addera ytterligare 2,5 procentenheter till den s k öppna arbetslöshet som enligt AMS är 5,2 procent (Anderssons egen siffra på 4,8 procent torde vara inaktuell). Det vill säga 7,7 procents öppen arbetslöshet. Arbetslösa i AMS-åtgärder är 2,6 procent, så den totala officiella arbetslösheten skulle med LO:s nya, internationellt anpassade, mått således vara 10,3 procent.

<-- Home
RSS 2.0