Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 23/07/2024, 16:12:38

03/09/2006 11:46:27 pm
Granskande journalistik, tack! Idag står följande att läsa i Dala-Demokratens ledare, den rödaste av de röda:

"Det är två veckor kvar till valet och läget ser mörkt ut för socialdemokraterna. Man vill utbrista: Alle man och kvinnor till pumparna, s-skeppet sjunker!"

Just så. Och Socialdemokraterna själva visste att en lyckad utfrågning i SVT med Fredrik Reinfeldt skulle kunna påskynda förlisningen. Vad göra? Jo, störa ut det hela.

Således kallade Socialdemokraterna till presskonferens kl. 23.30 ikväll. De meddelar att de har polisanmält Folkpartiet för dataintrång. De påstår att någon med koppling till Folkpartiet har tagit sig in i deras databas och läst valhandlingar.

En incident som måste utredas, även om det är synd att det tar fokus från sakfrågorna. Det mest intressanta är dock tidpunkten. Intrånget har tydligen skett mellan november 2005 och mars 2006. För det kallar de till presskonferens timmar efter oppositionsledarens TV-utfrågning ett halvår senare!

Ett billigt trick - som inte granskande journalister borde gå på.

<-- Home
RSS 2.0