Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 21/02/2024, 16:06:45

21/11/2004 6:59:59 am
De borgerliga överger det nödvändiga systemskiftet. Skillnaden i storlek på den offentliga sfären, statsmakten, i ett borgerligt Sverige och ett socialdemokratiskt är år 2007 blott 2,5 procent; 1404 mot 1439 miljarder i totala offentliga utgifter. Detta framgår vid en jämförelse av budgetpropositionen och de borgerliga budgetmotionerna. Konsensus runt huvuddragen i nuvarande samhällsmodell med en stor stat är således betydande. Detta i en tid då utmaningarna för denna modell är större än någonsin, liksom därmed behovet av stora förändringar. Den stora staten är huvudorsaken till våra problem med låg tillväxt, bidragsberoende och otillräckliga välfärdstjänster - inte en del av lösningen. Vi måste få en mindre statsmakt, för både välståndets och välfärdens skull. Det är ämnet för en debattartikel av undertecknad i Svenska Dagbladet idag.
Läs artikeln (pdf) - >

<-- Home
RSS 2.0