Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Saturday 20/07/2024, 15:48:19

04/09/2006 9:51:59 am
Tidskriften Heimdal. Den borgerliga studentföreningen Heimdal kommer denna vecka med valnumret av sin tidskrift. Där delar tydligen undertecknad på spaltutrymmet med blandade storheter som Alliansens partiledare och Dick Erixon. I en kortsiktig valdebatt försöker jag åter lyfta perpektivet mot ett längre och mer principiellt perspektiv. Kan läsas här.

<-- Home
RSS 2.0