Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Saturday 20/07/2024, 14:10:47

05/09/2006 11:18:27 am
Forskningen: Entydigt samband mellan hög skatt och låg tillväxt. Ofta påstås i den allmänna debatten att det inte finns ett tydligt vetenskapligt bevisat samband mellan höga skatter och låg tillväxt. Till exempel påstod Pär Nuder följande i Agenda den 20 augusti:

"Sverige har just nu Europas, en av Europas, högsta tillväxter, inte bara tillväxt i ekonomin utan också jobbtillväxt. ... Beror det på att vi har låga skatter i Sverige... ? Nej, vi har höga skatter... Det är vår samhällsmodell som är framgångsrik och den ska vi försvara."

Detta är felaktigt. I en rapport som vi presenterar på torsdag morgon har tillgänglig forskning i ämnet sammanställts. Av denna framgår att det finns ett signifikant samband mellan höga skatter och låg tillväxt för utvecklade länder. I rapporten beräknas även hur mycket tillväxten skulle kunna öka i Sverige om vissa saktter sänktes.

Ett centralt ämne inför valet. Begränsat antal platser. Välkommen.

Läs mer och anmäl dig här - >

<-- Home
RSS 2.0