Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 23/07/2024, 17:14:40

05/09/2006 11:34:16 am
Men om man inte vill med? Årets socialdemokratiska valslogan "Alla ska med, så enkelt är det" är intressantare än det först kan verka. Ambitionen är att ge intrycket att ingen ska lämnas efter, en sorts omtanke och solidaritet. Att detta står i kontrast till det växande utanförskap som deras samhällsmodell leder till är en annan sak. Detta är uttrycket för en ambition.

Men vad betyder "ska" i sammanhanget? Jo, att man inte får avstå från att följa med. Alla "ska" med på den resa som socialdemokraterna leder, och vara med i de system som de utformar. Om jag säger att jag inte vill ha statlig pension för att istället få behålla de skattemedlen och själv investera så är det otillåtet. Du får inte avstå, för alla ska med. Bakom det som kan tyckas vara en lockande yta av omtanke innebär alltid socialism detta tvång och denna kollektivism.

<-- Home
RSS 2.0