Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Saturday 20/07/2024, 15:33:49

06/09/2006 10:37:18 am
Ny studie: Hög skatt på arbete ger högre arbetslöshet och lägre sysselsättning. I en ny vetenskaplig studie författad av fil dr Åsa Hansson presenteras nya belägg för att höga skatter på arbete skapar arbetslöshet och låg sysselsättning. Tidigare har både politiker och vissa ekonomer påstått att sänkta skatter på arbete inte ger en varaktig ökning av sysselsättningen. Åsa Hansson visar dock hur de teoretiska modeller som ligger till grund för detta påstående inte ger en rimlig bild av verkligheten. Hon framhåller också att arbete har blivit betydligt mer priskänsligt i en globaliserad värld.

Läs rapporten här - >

<-- Home
RSS 2.0