Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Friday 19/07/2024, 22:35:12

22/11/2004 11:02:44 am
Hög skatt - mindre intäkter. Enligt Dagens Nyheter igår har skatteintäkterna från starksprit minskat med en miljard på två år, från 5,1 till 4,1 miljarder. I en öppen värld med rörlighet över gränserna blir höga skatter alltmer omöjliga; det gäller även bolag, kapital och arbete. I alkoholfrågan överstiger nu den mängd alkohol som tas in över gränsen den mängd som säljs via Systembolaget. De offentliga monopolen, vars yttersta syfte det är att kontrollera människor på ett eller annat vis, tappar greppet. Och när så sker krävs att människor tar ett större ansvar för sina egna val, för sina liv. Än så länge kämpar dock kontrollanterna om att behålla makten och de höga skatterna. Detta trots att detta skapar väldiga problem för svensk bryggerinäring, skapar smuggling och svarta sektorer som minst sagt innebär risker för många unga. En beräkning visar för övrigt att om alkoholskatten sänktes rejält skulle vi uppnå våra klimatmål om mindre koldioxidutsläpp i södra Sverige. Detta för att mängden fordon som åker söderut för att handla alkohol utomlands skulle minska kraftigt. Men det kanske är väl mycket att hoppas på att detta argument ska ha avgörande betydelse, trots att de gröna tycks tillmätas allt större betydelse i den regerande konstellationen...


Hög tid att svenska bryggerier får en rimlig chans att producera och sälja inom landet.

<-- Home
RSS 2.0