Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 18/07/2024, 03:08:00

07/09/2006 10:25:52 am
LO-väljare positiva till sänkt skatt. Idag redovisas i Dagens Industri resultaten av en opinionsmätning som förre riksbankschefen Lars Wohlin, numera riksdagskandidat för Kd, har låtit Sifo genomföra. Han har anslutit sig till mitt förslag som presenterades i Dagens Industri den 10 augusti, om att tre fjärdedelar av den årliga tillväxten ska stanna ute i samhället och en fjärdedel tas in i skatt. Det skulle innebära, som Wohlin riktigt framhåller, att skattetrycket sänks med 13 miljarder om året. Enligt opinionsmätningen anser 52 % av LO-medlemmarna att det är bra, medan 30 % säger att det är dåligt och övriga är tveksamma. Det finns således ett stöd bland vanligt folk för lägre skatt. Och detta är en strategi för sänkt skattetryck utan enskilda neddragningar av utgifter som vilken regering somn helst skulle kunna använda.

<-- Home
RSS 2.0