Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Saturday 20/07/2024, 15:37:14

12/09/2006 8:52:03 am
Sju skäl att rösta på socialdemokraterna på söndag. Politik kommer alltid att innehålla skandaler av olika slag. Riktigt allvarliga blir de när den offentliga makten blandas in. Därför krävs bland annat rejäl granskning, grundslagsfäst maktbalans och begränsningar på det offentliga. I brist på detta och med ett långvarigt maktinnehav riskerar korrpution bli vardag. Som denna lilla sammanställning visar har vi en del att beakta i Sverige (pdf)...

<-- Home
RSS 2.0