Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 18/07/2024, 03:48:01

12/09/2006 9:19:50 am
Företagen tvingas betala propaganda mot sig själva. Ett meddelande från kampanjchefen i IF Metall till medlemmarna har snappats upp. Av detta framgår hur smutskastningen mot Alliansen ska bedrivas på arbetsplatserna. Till detta ska läggas att medarbetarna på svenska företag enligt lag får ägna sig åt facklig verksamhet på arbetstid. I valtider är det naturligtvis bara den här typen av propaganda med flygblad, affischer, m m. I hög utsträckning är budskapen riktade mot just fri företagsamhet. Med andra ord tvingas nu svenska företagare att betala en socialdemokratisk valkampanj mot sig själva och upplåta sina företag för denna verksamhet. Hörde jag ordet "enpartistat"?

<-- Home
RSS 2.0