Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Saturday 20/07/2024, 15:47:49

12/09/2006 1:40:59 pm
En äkta skandal! Närmare en vecka upptogs toppnyheterna av den så kallade Fp-skandalen. Självklart är kärnan i denna också något som ska kritiseras. Men härom dagen avslöjade Johan Norberg en skandal av vida större format. Staten propagerar för socialism i skolan i ett omfattande läromedel som skickades ut lagom före valet. Nu har han fått bortförklaringar och ursäkter från ansvariga myndigheter. Att den offentliga makten och skattemedel används för ideologisk propaganda är naturligtvis avsevärt mycket värre än om några i ett parti smygtittar på några i ett annat.

<-- Home
RSS 2.0