Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Saturday 20/07/2024, 13:55:47

12/09/2006 2:58:39 pm
Perssons lögner synas. Statsminister Göran Persson ljuger om verkligheten för att vinna valet. Det senaste året har jag bland annat visat hur han ljuger om ungdomsarbetslösheten, arbetslösheten generellt, den ekonomiska krisen, tillväxten och sysselsättningen.

Nu granskas och kritiseras Persson av många olika röster. Näringslivets Medieinstitut, NMI, gjorde en sammanställning av lögner som fick ett stort uppslag i Dagens Media. Ola Rothenborg, journalist på Dagens Nyheter, motiverar där det faktum att han avstod från granskning med att han "ville inte riskera att gå i polemik med statsministern". Intressant nog har Bo Malmberg på statliga Institutet för framtidsstudier, kritiserat sammanställningen, vilket jag har besvarat. Kan läsas här.

Media har dock ryckt upp sig. När Persson i sista duellen med Reinfeldt i SVT tydligen påstod att inkomstskillnaderna minskar mer i Sverige än i något annat land granskade Rapport påståendet - som är helt felaktigt. Enligt EU-kommissionen har inkomstskillnaderna i Sverige ökat något medan EU-genomsnittet har minskat. Läs mer här.

I Duellen med Reinfeldt på TV4 påstod Persson följande: "Vi är väl den ekonomi i OECD, kanske med någon konkurrens, som skapar flest nya jobb just nu." Enligt OECD utvecklades dock sysselsättningen bättre i 15 OECD-länder förra året och kommer att utvecklas bättre i 10 detta år. Läs här.

Den som vill jämföra med övriga EU kan notera att sysselsättningen enligt Eurostats senast redovisade period, första kvartalet 2006, utvecklades bättre än Sverige i 12 länder och sämre i 8 (ingen information om de övriga). Läs här.

<-- Home
RSS 2.0