Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 18/07/2024, 04:33:04

13/09/2006 12:09:40 pm
Det tysta landet - om kommunismen i teori och praktik. I den mån brist på kunskap om kommunismen - dess teori, praktik, historia och konsekvenser - ligger bakom det faktum att det inte ses som lika extremt att kalla sig kommunist som att kalla sig nazist, lär det nya informationsprojektet "Det tysta landet" nog kunna bidra till att lösa problemet. På denna sajt finns väldigt väl strukturerad och tillgänglig information om denna ideologi och de fasor som den har skapat.

<-- Home
RSS 2.0