Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 18/07/2024, 03:36:42

13/09/2006 12:28:04 pm
830 miljoner från LO till socialdemokraterna. I en ny rapport granskar professor Carl B Hamilton hur omfattande de ekonomiska bidragen från LO till socialdemokraterna egentligen är inför årets val. Hans bedömning, som är tilltagen i underkant, är att det totala ekonomiska stödet är 820-830 miljoner kronor. Det är nära 100 kr per svensk, vilket kan jämföras med att George W Bushs valkampanj kostade motsvarande 10 kronor per amerikan. För detta köper sig LO ett inflytande över politiken och en rad privilegier. Detta är ett stort demokratiproblem och en skandal av helt andra dimensioner än den så kallade inloggningsskandalen.

Läs rapporten här - >

<-- Home
RSS 2.0