Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Saturday 20/07/2024, 14:39:39

13/09/2006 2:54:38 pm
Lägre ungdomsarbetslöshet i EU i år, högre i Sverige. Efter viss frånvaro syns nu Sverige återigen i Eurostats månatliga kolumner över ungdomsarbetslöshet. Hittills i år är ungdomsarbetslösheten betydligt högre i Sverige än förra året. Samtidigt är genomsnittet i EU lägre.

Förra året var ungdomsarbetslösheten i Sverige som bekant 22,6 procent. Genomsnittet för EU-25 var då 18,6 procent. I år är genomsnittet hittills för de sju första redovisade månaderna 25,9 procent i Sverige. Genomsnittet för EU-25 hittills i år, samma period, är 17,7 procent.

Sveriges siffra sjunker till 20,9 procent månad sju, dvs juli. Men det gör den varje år när de unga får sommarjobb, för att sedan ta sig upp till genomsnittsnivån igen i september. Och trots att denna månad är medräknad är genomsnittet i år betydligt högre. Inget talar för något annat än att genomsnittet i år lär bestå på en högre nivå än förra året.

Svensk arbetsmarknad är på väg åt fel håll och det beror på skatter, regleringar och bidrag. It′s time for a change!

<-- Home
RSS 2.0