Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Saturday 20/07/2024, 15:50:49

14/09/2006 11:53:55 am
AKU: Sysselsättningen mattas av. När SCB presenterade den senaste Arbetskraftsundersökningen, AKU, kl. 09.30 idag var det med rubriken "Fortsatt ökad sysselsättning och lägre arbetslöshet".

Antalet sysselsatta i augusti var 4 434 000. I juli var antalet sysselsatta 4 544 000. Jämfört med juli månad är sysselsättningen 110 000 lägre. Det finns således ingen "fortsatt ökning".

Den säsongsmässiga variationen gör dock att den mest relevanta jämförelsen kan anses vara med samma månad för ett år sedan. Ligger sysselsättningen på en högre nivå nu jämfört med augusti 2005?

SCB uppger att antalet sysselsatta är 93 000 högre än augusti förra året. Men i juli låg nivån 121 000 högre än juli förra året. Med andra ord har nivåskillnaden jämfört med förra årets siffror krympt med 28 000 på en månad.

93 000 i högre nivå på sysselsättningen jämfört med augusti förra året motsvarar en höjning med 2 procent. Det är en mycket begränsad ökning för att vara på toppen av en högkonjunktur.

Till detta ska läggas att befolkningen i arbetsför ålder ökade med 61 000 jämfört med för ett år sedan. Det betyder att nettoökningen av antalet sysselsatta, som andel av arbetskraften, bara har ökat med 32 000, motsvarande mindre än 1 procent.

Av vad består då det som SCB definierar som ett större antal sysselsatta? Av de 93 000 var 72 000 tidsbegränsade anställningar. Och antalet i den typen av AMS-program där deltagarna räknas som sysselsatta har ökat med 16 000, varav 13 000 plusjobb, jämfört med för ett år sedan.

Läs AKU här - >

<-- Home
RSS 2.0