Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Saturday 20/07/2024, 13:53:55

16/09/2006 12:58:42 pm
Sverige tappar i ekonomisk frihet. På ett år har Sverige fallit från plats 18 till plats 24 i ekonomisk frihet bland världens länder, enligt senaste "Economic Freedom of the World" från Fraser Institute. Det år som nu redovisas är 2004. Året innan, 2003, hade 8 av dagens EU-länder större ekonomisk frihet, nu är de 14. Sverige passerades av Belgien, Cypern, Frankrike, Tyskland, Ungern och Portugal.

Den ekonomiska friheten i världens fortsätter att öka. Av de 102 länder som var med i den första utgåvan av denna globala studie, 1980, har 98 ökat sin ekonomiska frihet. Länderna bedöms i ett antal kriterier inom fem områden avseende grad av ekonomisk frihet: det offentligas omfattning, legal struktur och äganderätt, monetärt system, frihandel och regleringar.

Ekonomisk frihet är starkt kopplat till ekonomisk tillväxt. Länderna i fjärdedelen med störst ekonomisk frihet har nära tio gånger högre BNP per capita än länderna i den lägsta fjärdedelen. Den årliga BNP-tillväxten var i genomsnitt 2,1 procent i den högsta fjärdedelen, mot minus 0,2 procent i den lägsta. I fjärdedelen med störst ekonomisk frihet är också fattigdomen mindre, arbetslösheten lägre och medellivslängden högre än i den lägsta fjärdedelen.

Sverige har fallit nedåt på listan både för att andra har ökat sin ekonomiska frihet och för att vi har försämrat vår. Sverige har fått lägre betyg än tidigare avseende rättssystemet och immaterialrätt, gömda importhinder, tillgång till utländskt kapital, arbetsmarknadens flexibilitet och grad av regleringar.

Läs mer här - >

<-- Home
RSS 2.0