Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 23/07/2024, 17:17:06

20/09/2006 12:05:06 am
Enkla första steg. Idag har företrädare för den tillträdande Alliansregeringen klargjort att en del i omstruktureringen av AMS kommer att vara ett nytt mått på arbetslöshet. Det ska vara ett mått som bland annat uppfyller internationella normer. Ett bra och viktigt snabbt besked. En annan punkt som kunde stå på den tidiga dagordningen vore att synliggöra alla skatter. De totala skatterna på arbete, inklusive arbetsgivaravgift, ska alltid stå på lönebeskedet. Svenskarna måste, av ekonomiska likväl som demokratiska skäl, veta hur mycket de betalar i skatt.

<-- Home
RSS 2.0