Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 05/03/2024, 15:48:30

23/11/2004 8:23:35 pm
En idiotisk politik sprider sig. Att vara så bra på att leverera välfärdstjänster att man gör vinst - och därmed har medel till utveckling - är inte populärt. En stopplag ska som bekant föreslås inom vården. Nu anser nye skolministern Ibrahim Baylan att vinstförbudet också ska gälla skolan. Detta som kommentar till ett reportage i Dagens Nyheter om den framgångsrike entreprenören Jan Walther, som har lyckats starta fyra gymnasieskolor som går med vinst. En del återinvesteras, en del har gått till de som har investerat, bland annat Walther själv. När avkastning uppstår kan fler lockas att investera i skolan. Detta ska nu regeringen uppenbarligen undersöka hur man kan hindra även inom skolan. Denna socialismens motstånd mot vinst går hand i hand med det klassiska kristna vinstmotståndet sedan 500 år. Denna fördomsfulla och okunniga dogmatism är ett hot mot utveckling på varje område där den appliceras. Vinst är ett tecken på att verksamheten utvecklas och effektiviseras; mer tjänster per krona. Förbud och hinder mot vinst är att medvetet hindra utveckling och välja sämre skola och vård. Hellre en förlegad ideologi än utveckling och bättre standard. Knäppt.

<-- Home
RSS 2.0