Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 18/07/2024, 04:18:03

22/09/2006 11:46:00 am
LO försöker stå i vägen - tänker sabotera. Det socialdemokratiska partiet har förlorat regeringsmakten i Sverige. Men alla delar av detta partis maktapparat ger inte upp. Idag skriver LO-ordföranden Wanja Lundby Wedin på DN-Debatt att om Alliansen genomför sin politik så saboterar LO avtalsrörelsen nästa år.

LO har, på tvivelaktig grund, valt att vara en del av den socialdemokratiska valkampanjen. Den gick ut på att påstå att allt på svensk arbetsmarknad är lysande och inget behöver ändras. En majoritet av svenska folket höll inte med. Sveriges första majoritetsregering på decennier röstades fram med ett mandat att förändra så nya jobb kan skapas. LO accepterar inte valresultatet och avser motarbeta regeringen. De tar till svepskäl som att LO-medlemmar skulle ställa kompensationskrav för att avgiften till facket inte lär förbli avdragsgill. Men skatten för vanligt folk sänks ju i ett första steg betydligt mer än så - då kan inga kompensationskrav uppstå.

Detta är en illa förtäckt sabotagekampanj för att slå vakt om en organisations väldiga politiska privilegier. Och det ger än bättre argument för att förändra på arbetsmarknaden. LO ska inte stå i vägen för fler jobb istället för bidrag.

<-- Home
RSS 2.0