Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 18/07/2024, 03:34:48

25/09/2006 10:18:16 am
Svensk tillväxt under EU-snittet. Det sades ofta under valåret att Sveriges tillväxt har varit mycket hög de senaste tio åren, nästan högst i Europa. Förvisso var den bättre än 1970- och 80-talen, men hur bra var den? Enligt Eurostat hade Sverige år 1996 en BNP per capita som var 15,7 procent högre än EU-genomsnittet. År 2005 var nivån 14,5 procent högre, alltså en liten minskning av skillnaden. Det betyder att EU-genomsnittet utvecklades något bättre än Sverige under den perioden.

<-- Home
RSS 2.0