Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Saturday 20/07/2024, 14:54:42

27/09/2006 12:50:03 pm
"Snygg sorti"? Del 2. Avgående statsminister Göran Persson påpekade igår att den Alliansregering som ännu inte har tillträtt troligen inte kommer att kunna sitta kvar mandatperioden ut. Han förnekar sig inte utan rullar vidare i rännstenen. En god förlorare säger "tack för god match, lycka till". Bara som upplysning.

<-- Home
RSS 2.0