Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 18/07/2024, 03:05:48

27/09/2006 12:42:27 pm
Hellre låg lön ett kort tag än låga bidrag för evigt. Om det sätts ett golv för lönenivåer i ett land - genom lag eller kollektiva avtal - kommer personer med låg produktivitet att slås ut. De kommer inte att få arbeta, eftersom löner som motsvarar deras produktivitet inte tillåts, utan de tvingas in i eviga låga bidrag såsom förtidspension istället. Så är det i dagens Sverige.

Men det finns ett tydligt motstånd mot att öppna upp för jobb med låg lön. Det som beskrivs som risken om man inte har minimilöner är att fler skulle bli kvar i låga löner. Detta är dock inte sant, framgår av en ny rapport från Svenskt Näringsliv.

Av löneutvecklingen i svenska företag framgår att majoriteten av dem med lägst löner har fått bättre löner inom bara ett år. Och inom sex år har alla utom åtta procent gått vidare. Så är det även i andra länder, där lägre löner tillåts. Detta beror på att låga löner är en inkörsport till arbete, som sedan leder till ökad kompetens och högre lön. Det är en väg som idag i huvudsak är stängd i Sverige och som borde öppnas.

<-- Home
RSS 2.0