Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 23/07/2024, 16:31:31

29/09/2006 2:29:27 pm
Oscarsborg. Ännu en anhalt i resandet med föreläsningar om den europeiska modellens problem och behovet av reformer blir under hösten Oslo. Civita bjuder in till den årliga konferensen Oscarsborg. Läs mer.

<-- Home
RSS 2.0