Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Saturday 20/07/2024, 14:46:02

30/09/2006 11:22:15 am
I Sydsvenskan: "Sverige kan bli ett av Europas reformländer." Idag publicerar Sydsvenska Dagbladet en debattartikel av undertecknad om att Sverige nu har möjlighet att sälla sig till skaran reformländer i Europa:

"Under ett antal år har många av Sveriges grannländer genomfört reformer med stor framgång, för fler jobb, ökade inkomster, mindre fattigdom och bättre välfärd. Regeringsskiftet flyttade undan det främsta hindret mot att Sverige också skulle vara ett sådant land. Med en tydlig reformstrategi kan Sverige förbättras som Irland, Nya Zeeland, Estland, Spanien eller Nederländerna. ...

Irland sänkte de offentliga utgifterna som andel av ekonomin från 57 procent 1982 till 35 procent 2004, men intäkterna ökade tack vare hög tillväxt. Bolagsskatten sänktes till en tredjedel och intäkterna trefaldigades. Den genomsnittliga inkomsten ökade med 102 procent mellan 1995 och 2004 ? före skatt. Andelen fattiga hushåll har minskat sedan 1990 med två tredjedelar och är nu lägre än i Sverige, där andelen ökade samma period. ...

Sveriges egen historia visar att vi har utvecklats bäst efter reformer. Det sena 1980-talets och tidiga 90-talets reformer gav en bättre utveckling i tio år. McKinseyrapporten underströk att ökat produktivitet följde på avregleringarna. Och ju bättre betyg ett land får i Economic Freedom in the World (Frazer Institute), desto högre tillväxt och lägre arbetslöshet råder. I den just publicerade senaste utgåvan har Sverige tappat sex placeringar, från plats 18 till 24, på ett år."


Läs hela artikeln här - >

<-- Home
RSS 2.0