Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Saturday 20/07/2024, 15:30:17

03/10/2006 12:43:07 pm
Opposition. Före valet fanns en - kollektiv givetvis - blogg med huvudsakligen socialdemokratiska röster som bara förenades av att de var emot Alliansen. Således hette denna Motallians. Mycket talande. Inga egna idéer, bara kritik. Nu har denna lagts ned och fått en efterträdare, Oppositionen. Blir innehållet detsamma kommer i vart fall underhållningsvärdet att vara betydande. Är detta så långt socialdemokratin kommer i sina utvärderingar och sin omprövning lär denna blogg bli långlivad. Möjligen 2010 efterträdd av Marginaliserade.

<-- Home
RSS 2.0