Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 23/07/2024, 15:53:34

04/10/2006 2:26:14 pm
Rättvisa spelregler. Svenskt Näringsliv har startat en informationsplats på nätet om kollektivavtal, Spelreglerna. Där finns både fakta och argument för att skapa en fungerande balans där företag inte drabbas så illa som idag av systemet.

<-- Home
RSS 2.0