Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Saturday 20/07/2024, 15:27:13

10/10/2006 3:59:26 pm
Att sluta ge är något annat än att ta. När regeringen nu lär föreslå att staten upphör med att subventionera avgiften för medlemskap i facket beskriver media det felaktigt som att regeringen höjer fackavgiften. Här några rader om detta av undertecknad för Näringslivets Medieinstitut, NMI.

<-- Home
RSS 2.0