Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 23/07/2024, 16:25:12

11/10/2006 11:48:43 am
Arbetskraftsinvandring! Den nya regeringen kommer att föreslå förändringar som underlättar arbetskraftsinvandring också från länder utanför EU. Företagarna ska bestämma vilken kompetens de söker och det ska stå öppet för utländska personer att söka. En utländsk person som förlorar arbetet ska få stanna och söka nytt arbete i tre månader. Efter fem år ska personen få permanent uppehållstillstånd.

Äntligen! Det är positivt och viktigt av en rad skäl. På kort sikt handlar det om matchning på arbetsmarknaden, där medarbetare kan komma till bristyrken. Som Irland visar kan ett land med en fungerande arbetsmarknad absorbera stora mängder människor, eftersom allt fler jobb skapas. På längre sikt bidrar arbetskraftsinvandring till snabbare omvandling av näringslivet och att per automatik avvärja problem i en ny demografisk situation. Inte minst är ett öppet samhälle också piggare och mer dynamiskt.

<-- Home
RSS 2.0