Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 18/07/2024, 03:50:48

11/10/2006 2:00:38 pm
Slut och slagen. Det finns ett antal skäl till att socialdemokraterna förlorade valet, såsom maktfullkomlighet, bufflighet och idélöshet. Samt att Alliansen var enad och hade en politik. Men en dominerande orsak var att väljarna underkände påståendet att allt är bra i Sverige och inget behöver göras.

Som om inget hade hänt drog dock oppositionsledaren Persson idag, i den första partiledardebatten, fram en lång lista om hur bra allt är. Egentligen läste han högt - för "riksdagens protokoll", som han sade - ur den famösa DN-Debatt-artikeln nyligen. Allt är bra och den nya regeringen kommer till ett dukat bord. I sak är detta fel, framför allt vad avser jobben, även om det inte är akut kris på alla fronter. Persson tycks leva i en egen värld.

Men även från hans eget perspektiv är det en orimlig skrytvals; genom att påstå detta även efter valet avstyr han varje steg till nytänkande i sitt eget parti. Han avstår från att göra sitt parti till en kraft som vill ta sig an problem. Ett annat sätt att uttrycka det Persson tjatar om vore för övrigt att för en gångs skull har socialdemokraterna inte lämnat över en ekonomi i fritt fall. Alltid något.

<-- Home
RSS 2.0